Od 07.06.2006 jesteśmy członkiem wspierającym Stowarzyszenie DOT

Łużycka Karta Turystyczna

Promujemy
Łużycką Kartę Turystyczną

V MIĘDZYNARODOWY RAJD PIESZY IVV

"3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI"
"Łużyckie Wędrówki"
22.04.2005

Logo rajdu    Logo rajdu    Logo IVV

Organizator imprezy: Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu przy współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu NYSA. Impreza dofinansowana z budżetu Urzędu Miasta Lubań, Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, Związku Gmin "Kwisa" i Starostwa Powiatowego w Lubaniu.
Komunikat końcowy

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu polskim:

 • Liczba uczestników razem: 2012
 • Ilość wędrowców na trasie  5 km: 251
 • Ilość wędrowców na trasie 10 km: 544
 • Ilość wędrowców na trasie 15 km: 787
 • Ilość wędrowców na trasie 24 km: 327
 • Ilość wędrowców na trasie 31 km: 15
 • Ilość wędrowców na trasie 42 km: 88
 • Ilość narodowości: 9
 • Turystów z Polski: 1786
 • Turystów z Niemiec: 141
 • Turystów z Czech: 47
 • Turystów z Holandii: 18
 • Turystów z Węgier: 12
 • Turystów z Belgii: 3
 • Turystów z Japonii: 3
 • Turystów z Chin: 1
 • Turystów z Austrii: 1
 • Razem turystów z zagranicy: 226
 • Ilość osób niepełnosprawnych: 115
 • Długość specjalnie oznakowanych szlaków turystycznych dla wędrowców: 88 km
 • Ilość punktów kontrolnych na trasach rajdu: 17
 • Ilość punktów żywieniowych: 9
 • Ilość wykupionych stempli IVV: 180
 • Ilość turystów nocujących na Hali Sportowej MOSiR: 127 + Gimnazjum nr 3: 54
 • Ilość turystów nocujących w hotelach, motelach i gospodarstwach agroturystycznych: 63
 • Ilość turystów korzystających z pływalni "Laguna": 77
 • Ilość turystów zwiedzających Muzeum Regionalne w Lubaniu: 274
 • Ilość turystów przewiezionych do Czech przez organizatora rajdu: 138
 • Ilość turystów przewiezionych z Niemiec do Lubania przez organizatora rajdu: 89

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu czeskim:

Liczba uczestników na wszystkich trasach: 353
Liczba polskich turystów: 204
Trasy przebiegały po Górach Izerskich na dystansach: 12 km, 20 km i 26 km

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu niemieckim:

Liczba uczestników: 3260
Liczba polskich turystów: 96
Długości tras dla wędrowców: 12 km, 22 km i 32 km
Długości tras dla biegaczy górskich: 4km, 7,5 km, 17 km i 35 km

Razem w ciągu trzech dni w imprezie uczestniczyło 5625 turystów i sportowców z ośmiu krajów.


Informacje o Międzynarodowych rajdach pieszych IVV "Łużyckie Wędrówki" w ramach Rajdu Euroregionu NYSA "3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI"

Trasa wędrówki Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005
5 km
10 km
15 km
24km
31 km
42 km
---
---
102
71
30
18
---
101
161
253
44
46
---
314
300
258
69
59
127
359
286
286
37
45
251
544
787
327
15
88
Razem 221 605 1000 1140 2012


Narodowość Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005
Polska
Niemcy
Czechy
Dania
Holandia
Belgia
Austria
Szwajcaria
Włochy
Francja
Norwegia
Finlandia
Stany Zjednoczone
Salwador
Węgry
Meksyk
Japonia
Chiny
90
90
23
-
14
2
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
445
127
9
-
8
5
5
1
4
-
-
-
1
-
-
-
-
-
711
143
49
70
16
1
3
1
-
1
2
2
-
1
-
-
-
-
955
105
39
-
20
3
1
-
-
-
-
-
-
-
16
1
-
-
1786
141
47
-
18
3
1
-
-
-
-
-
-
-
12
-
3
1
Razem obcokrajowców 131 160 289 185 226
Razem wędrowców 221 605 1000 1140 2012
Stemple IVV - 46 149 1002 108

Zdjęcia dostępne w kronice

Pisali o nas także na sronie: www.zgorzelec-info.pl

Powrót na górę stronyStrona istnieje dzięki dofinansowaniu z funduszy PHARE Cross-Border Co-operation
PTSM Lubań © 2001-2020 ptsmluban@poczta.fm