Od 07.06.2006 jesteśmy członkiem wspierającym Stowarzyszenie DOT

Łużycka Karta Turystyczna

Promujemy
Łużycką Kartę Turystyczną

VII MIĘDZYNARODOWY RAJD PIESZY IVV

"3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI"
"Łużyckie Wędrówki"
20.04.2007

Logo rajdu    Logo rajdu    Logo IVV

Organizator imprezy:
Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu
przy współudziale Polskiej Federacji Popularyzacji Turystyki.

Impreza dofinansowana z budżetu Urzędu Miasta Lubań
i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Pomoc materialna:
Związek Gmin "Kwisa", Starostwo Powiatowe w Lubaniu oraz Urząd Miasta i Gminy Leśna.

Patronat organizacyjny:
Dolnośląska Organizacja Turystyczna i Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "NYSA"

Patronat medialny:
Miesięcznik Turystyczny "Sudety", Dwutygodnik "Ziemia Lubańska".

Komunikat końcowy

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu polskim:

 • Liczba uczestników razem: 2208
 • Ilość wędrowców na trasie  6 km: 479
 • Ilość wędrowców na trasie 10 km: 615
 • Ilość wędrowców na trasie 15 km: 662
 • Ilość wędrowców na trasie 24 km: 347
 • Ilość wędrowców na trasie 31 km: 41
 • Ilość wędrowców na trasie 42 km: 64
 • Ilość narodowości: 5
 • Turystów z Polski: 2025
 • Turystów z Niemiec: 140
 • Turystów z Czech: 26
 • Turystów z Holandii: 8
 • Turystów z Węgier: 9
 • Razem turystów z zagranicy: 183
 • Ilość osób niepełnosprawnych, niedowidzących i niedosłyszących: 120
 • Ilość małych dzieci z przedszkoli: 154
 • Długość specjalnie oznakowanych szlaków turystycznych dla wędrowców: 61 km
 • Ilość punktów kontrolnych na trasach rajdu: 14
 • Ilość punktów żywieniowych: 7
 • Ilość wykupionych stempli IVV: 166
 • Ilość turystów nocujących na Hali Sportowej MOSiR: 70
 • Ilość turystów nocujących w hotelach, motelach i gospodarstwach agroturystycznych: 30
 • Ilość turystów korzystających z pływalni "Laguna": 57
 • Ilość turystów zwiedzających Muzeum Regionalne w Lubaniu: 351
 • Ilość turystów przewiezionych do Czech przez organizatora rajdu: 160
 • Ilość turystów przewiezionych z Niemiec do Lubania przez organizatora rajdu: 65

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu czeskim:

 • Liczba uczestników na wszystkich trasach: 270
 • Liczba polskich turystów: 125
 • Ilość wędrowców na trasie 9 km: 89
 • Ilość wędrowców na trasie 20 km: 94
 • Ilość wędrowców na trasie 26 km: 87

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu niemieckim:

 • Liczba uczestników: 3441
 • Liczba polskich turystów: 72
 • Ilość wędrowców na trasie 8 km: 307
 • Ilość wędrowców na trasie 12 km: 891
 • Ilość wędrowców na trasie 22 km: 603
 • Ilość wędrowców na trasie 32 km: 150
 • Ilość wędrowców na trasie 42 km: 91
 • Ilość uczestników na trasie Walking: 84
 • Ilość biegaczy górskich na trasie 4 km: 183
 • Ilość biegaczy górskich na trasie 7,5 km: 597
 • Ilość biegaczy górskich na trasie 17 km: 429
 • Ilość biegaczy górskich na trasie 35 km: 107

Razem w ciągu trzech dni w imprezie uczestniczyło 5919 turystów i sportowców z pięciu krajów.Informacje o Międzynarodowych rajdach pieszych IVV "Łużyckie Wędrówki" w ramach Rajdu Euroregionu NYSA "3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI"

Trasa wędrówki Lata 2001-2005 Rok 2006 Rok 2007 Razem
5 km, 6 km
10 km
15 km
24km
31 km
42 km
378
1318
1636
1195
195
256
372
376
586
293
17
61
479
615
662
347
41
64
1229
2309
2884
1835
253
381
Razem 4978 1705 2208 8891
Stemple IVV 1228 161 166 1555
Osoby niepełnosprawne 189 140 120 449


Narodowość Lata 2001-2005 Rok 2006 Rok 2007 Razem
Polska
Niemcy
Czechy
Holandia
Dania
Węgry
Belgia
Austria
Japonia
Włochy
Szwajcaria
Norwegia
Finlandia
Stany Zjednoczone
Salwador
Francja
Meksyk
Chiny
3987
606
167
76
70
28
14
11
3
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1521
122
44
9
1
---
5
---
3
---
---
---
---
---
---
---
---
---
2025
140
26
8
---
9
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
7533
868
237
93
71
37
19
11
6
4
3
2
2
1
1
1
1
1
Razem obcokrajowców 991 184 183 1358
Razem wędrowców 4978 1705 2208 8891
Stemple IVV 1228 161 166 1555

Kolejny VIII Międzynarodowy Rajd Pieszy
"3 Dni - 3 Kraje - 3 Wędrówki"
odbędzie się w dniach 25-27.04.2008

Powrót na górę stronyStrona istnieje dzięki dofinansowaniu z funduszy PHARE Cross-Border Co-operation
PTSM Lubań © 2001-2020 ptsmluban@poczta.fm