Od 07.06.2006 jesteśmy członkiem wspierającym Stowarzyszenie DOT

Łużycka Karta Turystyczna

Promujemy Łużycką Kartę TurystycznąWspółpraca
i patronat medialny

X JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY RAJD PIESZY IVV

"3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI"
"Łużyckie Wędrówki"
23.04.2010

Logo rajdu    Logo rajdu    Logo IVV

Organizator imprezy:
Oddział Łużycki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu
przy współudziale Polskiej Federacji Popularyzacji Turystyki.

Impreza dofinansowana z budżetu Urzędu Miasta Lubań,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pomoc materialna:
Starostwo Powiatowe w Lubaniu oraz Urząd Miasta Lubań,
Urząd Gminy w Siekierczynie oraz Urząd Gminy w Platerówce

Patronat organizacyjny:
Dolnośląska Organizacja Turystyczna i Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "NYSA"

Patronat medialny:
Miesięcznik Turystyczny "Sudety", Dwutygodnik "Ziemia Lubańska", Telewizja Lokalna "KOMSAT".

Komunikat końcowy

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu polskim (23.04.2010):

 • Liczba uczestników razem: 1130
 • Ilość wędrowców na trasie  6 km: 359
 • Ilość wędrowców na trasie 10 km: 151
 • Ilość wędrowców na trasie 15 km: 474
 • Ilość wędrowców na trasie 24 km: 54
 • Ilość wędrowców na trasie 31 km: 3
 • Ilość wędrowców na trasie 42 km: 77
 • Ilość narodowości: 8
 • Turystów z Polski: 1007
 • Turystów z Niemiec: 83
 • Turystów z Danii: 4
 • Turystów z Węgier: 12
 • Turystów z Holandii: 6
 • Turystów z Austrii: 5
 • Turystów z Czech: 11
 • Turystów z Belgii: 2
 • Razem turystów z zagranicy: 123
 • Ilość osób niepełnosprawnych, niedowidzących i niedosłyszących: 176
 • Ilość małych dzieci z przedszkoli: 235
 • Długość specjalnie oznakowanych szlaków turystycznych dla wędrowców: 70 km
 • Ilość punktów kontrolnych na trasach rajdu: 16
 • Ilość punktów żywieniowych: 10
 • Ilość wykupionych stempli IVV: 177
 • Ilość turystów nocujących na Hali Sportowej MOSiR: 60
 • Ilość turystów nocujących w hotelach, motelach i gospodarstwach agroturystycznych: 32
 • Ilość turystów przewiezionych do Czech przez organizatora rajdu: 69
 • Ilość turystów przewiezionych z Niemiec do Lubania przez organizatora rajdu: 31

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu czeskim (24.04.2010):

 • Liczba uczestników na wszystkich trasach: 279
 • Turytów z Polski: 113
 • Ilość wędrowców na trasie 10 km: 33
 • Ilość wędrowców na trasie 15 km: 150
 • Ilość wędrowców na trasie 26 km: 96
 • Ilość turystów przewiezionych do Niemiec przez organizatora rajdu: 66

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu niemieckim (25.04.2010):

 • Liczba uczestników: 4010
 • Liczba polskich turystów: 78
 • Ilość wędrowców na trasie 8 km: 381
 • Ilość wędrowców na trasie 12 km: 976
 • Ilość wędrowców na trasie 22 km: 588
 • Ilość wędrowców na trasie 32 km: 90
 • Ilość wędrowców na trasie 42 km: 88
 • Ilość uczestników na trasie Walking: 88
 • Ilość biegaczy górskich na trasie 4 km: 196
 • Ilość biegaczy górskich na trasie 7,5 km: 488
 • Ilość biegaczy górskich na trasie 17 km: 368
 • Ilość biegaczy górskich na trasie 35 km: 103
 • Ilość zawodników na rowerach MTB: 55
 • Ilość biegaczy na rolkach: 69
 • Bajkowa wędrówka: 350
 • Bieg dziecięcy: 170

Razem w ciągu trzech dni w imprezie uczestniczyło 5419 turystów i sportowców z ośmiu krajów.Informacje o Międzynarodowych rajdach pieszych IVV "Łużyckie Wędrówki" w ramach Rajdu Euroregionu NYSA "3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI"

Trasa wędrówki Lata 2001-2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Razem
5 km, 6 km
10 km
15 km
24km
31 km
42 km
trasy rowerowe
1229
2309
2884
1835
253
381
-
571
119
1094
162
79
99
-
348
124
314
118
6
92
-
359
151
474
54
3
77
12
2507
2703
4766
2169
341
649
12
Razem 8891 2124 2002 1130 13147
Dzieci przedszkolne 420 194 137 235 986
Osoby niepełnosprawne 449 152 173 176 950


Narodowość Lata 2001-2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Razem
Polska
Niemcy
Czechy
Dania
Holandia
Węgry
Belgia
Austria
Japonia
Włochy
Szwajcaria
Norwegia
Finlandia
Stany Zjednoczone
Salwador
Francja
Meksyk
Chiny
7553
868
237
71
93
37
19
11
6
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1949
104
2
44
3
17
1
2
---
2
---
---
---
---
---
---
---
---
835
129
3
2
11
18
---
4
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
1007
83
11
4
6
12
2
5
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
11324
1184
253
121
113
84
22
22
6
6
3
2
2
1
1
1
1
1
Razem obcokrajowców 1358 175 167 123 1823
Razem wędrowców 8891 2124 1002 1130 13147
Stemple IVV 1555 451 196 177 2379


Raport końcowy imprezy dostępny również w pliku PDF.


Kolejny XI Międzynarodowy Rajd Pieszy
"3 Dni - 3 Kraje - 3 Wędrówki"
odbędzie się w dniach 14-17.04.2011

Powrót na górę stronyStrona istnieje dzięki dofinansowaniu z funduszy PHARE Cross-Border Co-operation
PTSM Lubań © 2001-2020 ptsmluban@poczta.fm