XIV MIĘDZYNARODOWY RAJD PIESZY IVV

"3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI"
"Łużyckie Wędrówki"
25.04.2014

Logo rajdu    Logo rajdu    Logo IVV

Organizator imprezy:
Oddział Łużycki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu
przy współudziale Polskiej Federacji Popularyzacji Turystyki.

Imprezę dofinansowali:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Urząd Miasta Lubań
Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
Starostwo Powiatu Lubańskiego

Pomoc materialna:
Urząd Gminy Leśna
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu
Związek Gmin "KWISA"

Patronat organizacyjny:
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "NYSA"

Patronat medialny:
Miesięcznik Turystyczny "Sudety"
Dwutygodnik "Ziemia Lubańska"
Telewizja Lokalna "KOMSAT"
Portal "luban24.pl"
Miesięcznik "Na Szlaku"
Regionalny portal informacyjny "Przegląd Lubański"
Portal "Góry Izerskie"

Komunikat końcowy

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu polskim (25.04.2014):

 • Liczba uczestników razem: 1150
 • Ilość wędrowców na trasie  6 km: 352
 • Ilość wędrowców na trasie 10 km: 325
 • Ilość wędrowców na trasie 15 km: 217
 • Ilość wędrowców na trasie 24 km: 84
 • Ilość wędrowców na trasie 31 km: 25
 • Ilość wędrowców na trasie 42 km: 94
 • Ilość turystów rowerowych na trasach 25 i 50 km: 53
 • Ilość narodowości: 7
 • Turystów z Polski: 1016
 • Turystów z Niemiec: 96
 • Turystów z Czech: 8
 • Turystów z Węgier: 8
 • Turystów z Danii: 5
 • Turystów z Austrii: 9
 • Turystów z Holandii: 8
 • Razem turystów z zagranicy: 134
 • Ilość osób niepełnosprawnych, niedowidzących i niedosłyszących: 120
 • Ilość małych dzieci z przedszkoli: 262
 • Długość specjalnie oznakowanych szlaków turystycznych dla wędrowców: 63 km
 • Ilość punktów kontrolnych na trasach rajdu: 18
 • Ilość punktów żywieniowych: 9
 • Ilość wykupionych stempli IVV: 207
 • Ilość turystów nocujących na Hali Sportowej MOSiR: 57
 • Ilość turystów przewiezionych do Czech przez organizatora rajdu: 49
 • Ilość turystów przewiezionych z Niemiec do Lubania przez organizatora rajdu: 36

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu czeskim (26.04.2014):

 • Liczba uczestników na wszystkich trasach: 313
 • Turytów z Polski: 110
 • Ilość wędrowców na trasie 10 km: 39
 • Ilość wędrowców na trasie 15 km: 147
 • Ilość wędrowców na trasie 26 km: 127

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu niemieckim (27.04.2014):

 • Liczba uczestników: 4191
 • Liczba polskich turystów: 71
 • Ilość wędrowców na trasie 8 km: 595
 • Ilość wędrowców na trasie 12 km: 987
 • Ilość wędrowców na trasie 22 km: 523
 • Ilość wędrowców na trasie 32 km: 108
 • Ilość wędrowców na trasie 42 km: 89
 • Ilość uczestników na trasie Walking: 53
 • Ilość biegaczy górskich ogółem: 1244
 • Ilość zawodników na rowerach MTB: 43
 • Ilość biegaczy na rolkach: 52
 • Bajkowa wędrówka: 293
 • Bieg dziecięcy: 204

Razem w ciągu trzech dni w imprezie uczestniczyło 5654 turystów i sportowców z 7 krajów.Informacje o Międzynarodowych rajdach pieszych IVV "Łużyckie Wędrówki" w ramach Rajdu Euroregionu NYSA "3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI"

Trasa wędrówki Lata 2001-2005 Lata 2006-2010 Rok 2011-2013 Rok 2014 Razem
5/6 km pieszo
10 km pieszo
15 km pieszo
24km pieszo
31 km pieszo
42 km pieszo
25/50 km rowerem
378
1318
1636
1195
195
256
-
2129
1385
3130
974
146
393
12
1398
817
1467
352
65
222
86
352
325
217
84
25
94
53
4257
3845
6450
2605
431
965
151
Razem 4978 8169 4407 1150 18704
Dzieci przedszkolne 250 952 706 262 2170
Osoby niepełnosprawne 189 761 356 120 1462


Narodowość Lata 2001-2005 Lata 2006-2010 Rok 2011-2013 Rok 2014 Razem
Polska
Niemcy
Czechy
Dania
Holandia
Węgry
Austria
Belgia
Japonia
Włochy
Szwajcaria
Norwegia
Finlandia
Luksemburg
Ukraina
Stany Zjednoczone
Salwador
Francja
Meksyk
Chiny
3987
606
167
70
76
28
11
14
3
4
3
2
2
---
---
1
1
1
1
1
7337
578
86
51
37
56
11
8
3
2
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
4035
251
42
13
2
27
33
---
---
---
---
---
---
2
2
---
---
---
---
---
1016
96
8
5
8
8
9
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
16375
1531
303
139
123
119
64
22
6
6
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Razem obcokrajowców 991 832 372 134 2329
Razem wędrowców 4978 8169 4407 1150 18704
Stemple IVV 1216 1151 672 207 3246Pisali o nas:

OSiR Bogatynia
portal eluban.pl
Służba Więzienna - Lubań
Salezjańskie Liceum - Rumia
Warsztaty Terapii Zajęciowej - Lubań
Gazeta Regionalna
I LO - Bolesławiec
Portal informacyjny bogatynia.info
Portal informacyjny luban24.pl
Klub Wysokogórski - Lubin
Portal Polska Na Rowery
Strona miasta Lubań

Raport końcowy imprezy dostępny również w pliku PDF.


Kolejny XV Jubileuszowy Międzynarodowy Rajd Pieszy
"3 Dni - 3 Kraje - 3 Wędrówki"
odbędzie się w dniach 24-26.04.2015

Powrót na górę stronyStrona istnieje dzięki dofinansowaniu z funduszy PHARE Cross-Border Co-operation
PTSM Lubań © 2001-2020 ptsmluban@poczta.fm