Polska Federacja Popularyzacji Turystyki

LubaNet

Na Szlaku

Ziemia Lubańska

eLuban

Przegląd Lubański

Góry Izerskie

Zarząd Główny PTSM

XVI MIĘDZYNARODOWY RAJD PIESZY IVV

"3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI"
"Łużyckie Wędrówki"
22.04.2016

Logo rajdu    Logo rajdu    Logo IVV

Organizator imprezy:
Oddział Łużycki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu
przy współudziale Polskiej Federacji Popularyzacji Turystyki
oraz Osiedlowego Koła PTTK nr. 35 w Lubaniu.

Imprezę dofinansowali:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Urząd Miasta Lubań
Starostwo Powiatu Lubańskiego

Pomoc materialna:
Urząd Miasta Leśna
Urząd Miasta Gryfów Śląski
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu

Patronat organizacyjny:
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "NYSA"

Patronat medialny:
Dwutygodnik “Ziemia Lubańska”
Miesięcznik “NA SZLAKU”
Regionalny Portal Informacyjny “Przegląd Lubański”
Portal “Góry Izerskie”

Komunikat końcowy

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu polskim (22.04.2016):

 • Liczba uczestników razem: 1506
 • Ilość wędrowców na trasie  6 km: 343
 • Ilość wędrowców na trasie 10 km: 382
 • Ilość wędrowców na trasie 15 km: 515
 • Ilość wędrowców na trasie 24 km: 133
 • Ilość wędrowców na trasie 31 km: ---
 • Ilość wędrowców na trasie 42 km: 57
 • Ilość turystów rowerowych na trasach 25 i 50 km: 76
 • Ilość narodowości: 7
 • Turystów z Polski: 1372
 • Turystów z Niemiec: 101
 • Turystów z Czech: 10
 • Turystów z Danii: 4
 • Turystów z Austrii: 8
 • Turystów z Węgier: 10
 • Turystów z USA: 1
 • Razem turystów z zagranicy: 134
 • Ilość osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących i niedosłyszących: 56
 • Ilość małych dzieci z przedszkoli: 198
 • Długość specjalnie oznakowanych szlaków turystycznych dla wędrowców: 61 km
 • Ilość punktów kontrolnych na trasach rajdu: 17
 • Ilość punktów żywieniowych: 8
 • Ilość wykupionych stempli IVV: 267
 • Ilość turystów nocujących na Hali Sportowej MOSiR: 45
 • Ilość turystów przewiezionych do Czech przez organizatora rajdu: 33
 • Ilość turystów przewiezionych z Niemiec do Lubania przez organizatora rajdu: 33

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu czeskim (23.04.2016):

 • Turystów z Polski: 35
 • Turystów z Niemiec: 101
 • Turystów z Czech: 25
 • Turystów z Węgier: 10
 • Turystów z Austrii: 8
 • Turystów z Danii: 4
 • Liczba uczestników na wszystkich trasach: 183
 • Ilość wędrowców na trasie 11 km: 29
 • Ilość wędrowców na trasie 15 km: 113
 • Ilość wędrowców na trasie 27 km: 41

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu niemieckim (24.04.2016):

 • Liczba uczestników: 4504
 • Liczba polskich turystów: 38
 • Ilość wędrowców na trasie 8 km: 852
 • Ilość wędrowców na trasie 12 km: 1129
 • Ilość wędrowców na trasie 22 km: 457
 • Ilość wędrowców na trasie 32 km: 82
 • Ilość wędrowców na trasie 42 km: 71
 • Ilość uczestników na trasie Walking: 72
 • Ilość biegaczy górskich ogółem: 1334
 • Ilość zawodników na rowerach MTB 24km : 39
 • Ilość biegaczy na rolkach: 40
 • Bajkowa wędrówka: 430

Razem w ciągu trzech dni w imprezie uczestniczyło 6193 turystów i sportowców z 7 krajów.Informacje o Międzynarodowych rajdach pieszych IVV "Łużyckie Wędrówki" w ramach Rajdu Euroregionu NYSA "3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI"

Trasa wędrówki Lata 2001-2014 Rok 2015 Rok 2016 Razem
5/6 km pieszo
10 km pieszo
15 km pieszo
24km pieszo
31 km pieszo
42 km pieszo
25/50 km rowerem
4257
3845
6450
2605
431
965
151
498
274
571
103
18
69
39
343
382
515
133
---
57
76
5098
4501
7536
2841
449
1091
266
Razem 18704 1572 1506 21782
Dzieci przedszkolne 2170 160 198 2528
Osoby niepełnosprawne 1426 82 56 1564


Narodowość Lata 2001-2014 Rok 2015 Rok 2016 Razem
Polska
Niemcy
Czechy
Dania
Holandia
Węgry
Austria
Belgia
Japonia
Włochy
Szwajcaria
Norwegia
Finlandia
Luksemburg
Ukraina
Stany Zjednoczone
Salwador
Francja
Meksyk
Chiny
16375
1531
303
139
123
119
64
22
6
6
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1484
60
12
3
6
---
4
3
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
1372
101
10
4
---
10
8
---
---
---
---
---
---
---
---
1
---
---
---
---
19231
1692
325
146
129
129
76
25
6
6
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
Razem obcokrajowców 2329 88 134 2551
Razem wędrowców 18704 1572 1506 21782
Stemple IVV 3246 258 267 3771Materiały multimedialne:

Facebook Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
Galeria Facebook Bogdana Stemkowskiego
Zdjęcia Google - "Łaziki" Koło Turystyczne
Galeria Facebook - Zofia Trubisz
Portal "Góry Izerskie"
Galeria Facebook - Bogdan Stempkowski
Zdjęcia Google - Bogdan Stempkowski
Galeria Facebook - Henryk Sławiński
"Łaziki" Koło Turystyczne - YouTube

Raport końcowy imprezy dostępny również w pliku PDF.


Kolejny XVII Międzynarodowy Rajd Pieszy
"3 Dni - 3 Kraje - 3 Wędrówki"
odbędzie się w dniach 28-30.04.2017

Powrót na górę stronyStrona istnieje dzięki dofinansowaniu z funduszy PHARE Cross-Border Co-operation
PTSM Lubań © 2001-2020 ptsmluban@poczta.fm