Polska Federacja Popularyzacji Turystyki

LubaNet

Na Szlaku

Ziemia Lubańska

eLuban

Przegląd Lubański

Góry Izerskie

Zarząd Główny PTSM

XIX MIĘDZYNARODOWY RAJD PIESZY IVV

"3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI"
"Łużyckie Wędrówki"
26.04.2019

Logo rajdu    Logo rajdu    Logo IVV

Organizator imprezy:
Oddział Łużycki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu
przy współudziale Polskiej Federacji Popularyzacji Turystyki
oraz Osiedlowego Koła PTTK nr. 35 w Lubaniu.

Imprezę dofinansowali:
Urząd Miasta Lubań

Pomoc materialna:
Miejski Dom Kultury w Lubaniu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu

Patronat organizacyjny:
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "NYSA"

Patronat medialny:
Dwutygodnik “Ziemia Lubańska”
Miesięcznik “NA SZLAKU”
Regionalny Portal Informacyjny “Przegląd Lubański”
Portal “Góry Izerskie”

Komunikat końcowy

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu polskim (26.04.2019):

 • Liczba uczestników razem: 431
 • Ilość wędrowców na trasie  6 km: 190
 • Ilość wędrowców na trasie 10 km: 88
 • Ilość wędrowców na trasie 15 km: 22
 • Ilość wędrowców na trasie 24 km: 36
 • Ilość wędrowców na trasie 42 km: 29
 • Ilość turystów rowerowych na trasach 50 km: 18
 • Ilość organizatorów i wolontariuszy: 48
 • Ilość narodowości: 6
 • Turystów z Polski: 315
 • Turystów z Niemiec: 51
 • Turystów z Czech: 7
 • Turystów z Węgier: 6
 • Turystów z Francji: 2
 • Turystów z Belgii: 2
 • Razem turystów z zagranicy: 68
 • Ilość osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących i niedosłyszących: 31
 • Ilość małych dzieci z przedszkoli: 131
 • Długość specjalnie oznakowanych szlaków turystycznych dla wędrowców: 70 km
 • Ilość punktów kontrolnych na trasach rajdu: 10
 • Ilość punktów żywieniowych: 10
 • Ilość wykupionych stempli IVV: 101
 • Ilość turystów nocujących na Hali Sportowej MOSiR: 20
 • Ilość turystów przewiezionych do Czech przez organizatora rajdu: 22
 • Ilość turystów przewiezionych z Niemiec do Lubania przez organizatora rajdu: 12

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu czeskim (27.04.2019):

 • Turystów z Polski: 22
 • Turystów z Niemiec: 61
 • Turystów z Czech: 12
 • Turystów z Węgier: 3
 • Turystów z Belgii: 2
 • Liczba uczestników na wszystkich trasach: 100
 • Ilość wędrowców na trasie 11 km: 38
 • Ilość wędrowców na trasie 15 km: 39
 • Ilość wędrowców na trasie 27 km: 23

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu niemieckim (28.04.2019):

 • Liczba uczestników: 4436
 • Ilość wędrowców na trasie przyjaznej rodzinie 6 km: 487
 • Ilość wędrowców na trasie 8 km: 617
 • Ilość wędrowców na trasie 12 km: 964
 • Ilość wędrowców na trasie 22 km: 547
 • Ilość wędrowców na trasie 32 km: 64
 • Ilość wędrowców na trasie 42 km: 98
 • Ilość uczestników na trasie Nordic Walking: 79
 • Ilość biegaczy górskich ogółem: 1339
 • Ilość biegaczy na rolkach: 32
 • Biegi dziecięce: 209
 • Obsługa rajdu i wolontariusze: 209

Razem w ciągu trzech dni w imprezie uczestniczyło 4967 turystów i sportowców z 6 krajów.Informacje o Międzynarodowych rajdach pieszych IVV "Łużyckie Wędrówki" w ramach Rajdu Euroregionu NYSA
"3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI"


Trasa wędrówki Lata 2001-2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Razem
5/6 km pieszo
10 km pieszo
15 km pieszo
24km pieszo
31 km pieszo
42 km pieszo
25/50 km rowerem
Organizatorzy
i wolontariusze
5098
4501
7536
2841
449
1091
266

---
252
284
327
89
---
36
20

---
355
178
198
52
---
24
24

82
190
88
22
36
---
29
18

48
5895
5051
8083
3018
449
1180
328

130
Razem 21782 1008 913 431 24131
Dzieci przedszkolne 2528 196 173 131 3028
Osoby niepełnosprawne 1564 100 88 31 1783


Narodowość Lata 2001-2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Razem
Polska
Niemcy
Czechy
Dania
Holandia
Węgry
Austria
Belgia
Japonia
Włochy
Szwajcaria
Norwegia
Finlandia
Luksemburg
Ukraina
Stany Zjednoczone
Salwador
Francja
Meksyk
Chiny
19231
1692
325
146
129
129
76
25
6
6
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
921
56
7
8
---
12
4
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
850
52
1
---
---
8
---
---
---
2
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
315
51
7
---
---
6
---
2
---
---
---
---
---
---
---
---
---
2
---
---
21317
1851
340
154
129
155
80
27
6
8
3
2
2
2
2
2
1
3
1
1
Razem obcokrajowców 2543 87 63 68 2761
Razem wędrowców 21774 1008 913 383 24078
Stemple IVV 3771 129 98 101 4099

Materiały multimedialne:

Raport końcowy imprezy dostępny również w pliku PDF.


Kolejny Jubileuszowy XX Międzynarodowy Rajd Pieszy
"3 Dni - 3 Kraje - 3 Wędrówki"
odbędzie się w dniach 24-26.04.2020

Powrót na górę stronyStrona istnieje dzięki dofinansowaniu z funduszy PHARE Cross-Border Co-operation
PTSM Lubań © 2001-2020 ptsmluban@poczta.fm