Od 07.06.2006 jesteśmy członkiem wspierającym Stowarzyszenie DOT

Łużycka Karta Turystyczna

Promujemy Łużycką Kartę TurystycznąWspółpraca
i patronat medialny

XII MIĘDZYNARODOWY RAJD PIESZY IVV

"3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI"
"Łużyckie Wędrówki"
27.04.2012

Logo rajdu    Logo rajdu    Logo IVV

Organizator imprezy:
Oddział Łużycki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu
przy współudziale Polskiej Federacji Popularyzacji Turystyki.

Imprezę dofinansowali:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Urząd Miasta Lubań
Starostwo Powiatu Lubańskiego

Pomoc materialna:
Urząd Miasta i Gminy Leśna

Patronat organizacyjny:
Dolnośląska Organizacja Turystyczna i Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "NYSA"

Patronat medialny:
Miesięcznik Turystyczny "Sudety"
Dwutygodnik "Ziemia Lubańska"
Telewizja Lokalna "KOMSAT"
portal internetowy "luban24.pl"

Komunikat końcowy

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu polskim (27.04.2012):

 • Liczba uczestników razem: 1632
 • Ilość wędrowców na trasie  6 km: 442
 • Ilość wędrowców na trasie 10 km: 287
 • Ilość wędrowców na trasie 15 km: 636
 • Ilość wędrowców na trasie 24 km: 155
 • Ilość wędrowców na trasie 31 km: 27
 • Ilość wędrowców na trasie 42 km: 57
 • Ilość turystów rowerowych na trasach 25 i 50 km: 27
 • Ilość narodowości: 5
 • Turystów z Polski: 1507
 • Turystów z Niemiec: 98
 • Turystów z Czech: 15
 • Turystów z Węgier: 8
 • Turystów z Danii: 4
 • Razem turystów z zagranicy: 125
 • Ilość osób niepełnosprawnych, niedowidzących i niedosłyszących: 103
 • Ilość małych dzieci z przedszkoli: 174
 • Długość specjalnie oznakowanych szlaków turystycznych dla wędrowców: 67 km
 • Ilość punktów kontrolnych na trasach rajdu: 15
 • Ilość punktów żywieniowych: 8
 • Ilość wykupionych stempli IVV: 242
 • Ilość turystów nocujących na Hali Sportowej MOSiR: 33
 • Ilość turystów przewiezionych do Czech przez organizatora rajdu: 35
 • Ilość turystów przewiezionych z Niemiec do Lubania przez organizatora rajdu: 11

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu czeskim (28.04.2012):

 • Liczba uczestników na wszystkich trasach: 216
 • Turytów z Polski: 67
 • Ilość wędrowców na trasie 11 km: 39
 • Ilość wędrowców na trasie 15 km: 110
 • Ilość wędrowców na trasie 26 km: 55
 • Ilość turystów przewiezionych do Niemiec przez organizatora rajdu: 11

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu niemieckim (29.04.2012):

 • Liczba uczestników: 3977
 • Liczba polskich turystów: 46
 • Ilość wędrowców na trasie 8 km: 441
 • Ilość wędrowców na trasie 12 km: 985
 • Ilość wędrowców na trasie 22 km: 614
 • Ilość wędrowców na trasie 32 km: 59
 • Ilość wędrowców na trasie 42 km: 82
 • Ilość uczestników na trasie Walking: 54
 • Ilość biegaczy górskich na trasie 4 km: 230
 • Ilość biegaczy górskich na trasie 7,5 km: 519
 • Ilość biegaczy górskich na trasie 17 km: 359
 • Ilość biegaczy górskich na trasie 35 km: 119
 • Ilość zawodników na rowerach MTB: 30
 • Ilość biegaczy na rolkach: 31
 • Bajkowa wędrówka: 268
 • Bieg dziecięcy: 176

Razem w ciągu trzech dni w imprezie uczestniczyło 5813 turystów i sportowców z 5 krajów.Informacje o Międzynarodowych rajdach pieszych IVV "Łużyckie Wędrówki" w ramach Rajdu Euroregionu NYSA "3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI"

Trasa wędrówki Lata 2001-2005 Lata 2006-2010 Rok 2011 Rok 2012 Razem
5/6 km pieszo
10 km pieszo
15 km pieszo
24km pieszo
31 km pieszo
42 km pieszo
25/50 km rowerem
378
1318
1636
1195
195
256
-
2129
1385
3130
974
146
393
12
389
146
357
77
14
100
40
442
287
636
155
27
58
27
3338
3136
5759
2401
382
807
79
Razem 4978 8169 1123 1632 15902
Dzieci przedszkolne 250 952 270 174 1646
Osoby niepełnosprawne 189 761 133 103 1186


Narodowość Lata 2001-2005 Lata 2006-2010 Rok 2011 Rok 2012 Razem
Polska
Niemcy
Czechy
Dania
Holandia
Węgry
Austria
Belgia
Japonia
Włochy
Szwajcaria
Norwegia
Finlandia
Luksemburg
Ukraina
Stany Zjednoczone
Salwador
Francja
Meksyk
Chiny
3987
606
167
70
76
28
11
14
3
4
3
2
2
---
---
1
1
1
1
1
7337
578
86
51
37
56
11
8
3
2
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
986
72
14
3
2
9
33
---
---
---
---
---
---
2
2
---
---
---
---
---
1507
98
15
4
---
8
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
13817
1354
282
128
115
101
55
22
6
6
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Razem obcokrajowców 991 832 137 125 2085
Razem wędrowców 4978 8169 1123 1632 15902
Stemple IVV 1216 1151 216 242 2825Migawki z rajdu 1 (YouTube)
Migawki z rajdu 2 (YouTube)
Relacja z telewizji KOMSAT (YouTube)


Kolejny XIII Międzynarodowy Rajd Pieszy
"3 Dni - 3 Kraje - 3 Wędrówki"
odbędzie się w dniach 26-28.04.2013

Powrót na górę stronyStrona istnieje dzięki dofinansowaniu z funduszy PHARE Cross-Border Co-operation
PTSM Lubań © 2001-2020 ptsmluban@poczta.fm