Polska Federacja Popularyzacji Turystyki

LubaNet

Na Szlaku

Ziemia Lubańska

eLuban

Przegląd Lubański

Góry Izerskie

Zarząd Główny PTSM

XV JUBILEUSZOWY
MIĘDZYNARODOWY RAJD PIESZY IVV

"3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI"
"Łużyckie Wędrówki"
26.04.2015

Logo rajdu    Logo rajdu    Logo IVV

Organizator imprezy:
Oddział Łużycki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu
przy współudziale Polskiej Federacji Popularyzacji Turystyki.

Imprezę dofinansowali:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Urząd Miasta Lubań
Starostwo Powiatu Lubańskiego

Pomoc materialna:
Urząd Miasta Nowogrodziec
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu
Związek Gmin "KWISA"

Patronat organizacyjny:
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "NYSA"

Patronat medialny:
Dwutygodnik "Ziemia Lubańska"
Telewizja Lokalna "KOMSAT"
Portal "luban24.pl"
Miesięcznik "Na Szlaku"
Regionalny portal informacyjny "Przegląd Lubański"
Portal "Góry Izerskie"

Komunikat końcowy

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu polskim (26.04.2015):

 • Liczba uczestników razem: 1572
 • Ilość wędrowców na trasie  6 km: 498
 • Ilość wędrowców na trasie 10 km: 274
 • Ilość wędrowców na trasie 15 km: 571
 • Ilość wędrowców na trasie 24 km: 103
 • Ilość wędrowców na trasie 31 km: 18
 • Ilość wędrowców na trasie 42 km: 69
 • Ilość turystów rowerowych na trasach 25 i 50 km: 39
 • Ilość narodowości: 7
 • Turystów z Polski: 1484
 • Turystów z Niemiec: 60
 • Turystów z Czech: 12
 • Turystów z Danii: 3
 • Turystów z Austrii: 4
 • Turystów z Holandii: 6
 • Turystów z Belgii: 3
 • Razem turystów z zagranicy: 88
 • Ilość osób niepełnosprawnych, niedowidzących i niedosłyszących: 82
 • Ilość małych dzieci z przedszkoli: 160
 • Długość specjalnie oznakowanych szlaków turystycznych dla wędrowców: 76 km
 • Ilość punktów kontrolnych na trasach rajdu: 10
 • Ilość punktów żywieniowych: 10
 • Ilość wykupionych stempli IVV: 258
 • Ilość turystów nocujących na Hali Sportowej MOSiR: 45
 • Ilość turystów przewiezionych do Czech przez organizatora rajdu: 25
 • Ilość turystów przewiezionych z Niemiec do Lubania przez organizatora rajdu: 22

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu czeskim (27.04.2015):

 • Liczba uczestników na wszystkich trasach: 211
 • Turytów z Polski: 79
 • Ilość wędrowców na trasie 11 km: 71
 • Ilość wędrowców na trasie 15 km: 81
 • Ilość wędrowców na trasie 27 km: 59

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu niemieckim (28.04.2015):

 • Liczba uczestników: 5028
 • Liczba polskich turystów: 61
 • Ilość wędrowców na trasie 8 km: 768
 • Ilość wędrowców na trasie 12 km: 1285
 • Ilość wędrowców na trasie 22 km: 510
 • Ilość wędrowców na trasie 32 km: 113
 • Ilość wędrowców na trasie 42 km: 47
 • Ilość uczestników na trasie Walking: 75
 • Ilość biegaczy górskich ogółem: 1297
 • Ilość zawodników na rowerach MTB 24km : 42
 • Ilość biegaczy na rolkach: 39
 • Bajkowa wędrówka: 300
 • Bieg dziecięcy: 535

Razem w ciągu trzech dni w imprezie uczestniczyło 6811 turystów i sportowców z 8 krajów.Informacje o Międzynarodowych rajdach pieszych IVV "Łużyckie Wędrówki" w ramach Rajdu Euroregionu NYSA "3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI"

Trasa wędrówki Lata 2001-2013 Rok 2014 Rok 2015 Razem
5/6 km pieszo
10 km pieszo
15 km pieszo
24km pieszo
31 km pieszo
42 km pieszo
25/50 km rowerem
3905
3520
6233
2521
406
871
98
352
325
217
84
25
94
53
498
274
571
103
18
69
39
4755
4119
7021
2708
449
1034
190
Razem 17554 1150 1572 20276
Dzieci przedszkolne 1908 262 160 2330
Osoby niepełnosprawne 1306 120 82 1508


Narodowość Lata 2001-2013 Rok 2014 Rok 2015 Razem
Polska
Niemcy
Czechy
Dania
Holandia
Węgry
Austria
Belgia
Japonia
Włochy
Szwajcaria
Norwegia
Finlandia
Luksemburg
Ukraina
Stany Zjednoczone
Salwador
Francja
Meksyk
Chiny
15359
1435
295
134
115
111
55
22
6
6
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1016
96
8
5
8
8
9
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
1484
60
12
3
6
---
4
3
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
17859
1591
315
142
129
119
68
25
6
6
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Razem obcokrajowców 2195 134 88 2417
Razem wędrowców 17554 1150 1572 20276
Stemple IVV 3039 207 258 3504Raport końcowy imprezy dostępny również w pliku PDF.


Kolejny XVI Międzynarodowy Rajd Pieszy
"3 Dni - 3 Kraje - 3 Wędrówki"
prawdopodobnie odbędzie się w dniach 22-24.04.2016

Powrót na górę stronyStrona istnieje dzięki dofinansowaniu z funduszy PHARE Cross-Border Co-operation
PTSM Lubań © 2001-2020 ptsmluban@poczta.fm