Polska Federacja Popularyzacji Turystyki

LubaNet

Na Szlaku

Ziemia Lubańska

eLuban

Przegląd Lubański

Góry Izerskie

Zarząd Główny PTSM

XVIII MIĘDZYNARODOWY RAJD PIESZY IVV

"3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI"
"Łużyckie Wędrówki"
27.04.2018

Logo rajdu    Logo rajdu    Logo IVV

Organizator imprezy:
Oddział Łużycki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu
przy współudziale Polskiej Federacji Popularyzacji Turystyki
oraz Osiedlowego Koła PTTK nr. 35 w Lubaniu.

Imprezę dofinansowali:
Urząd Miasta Lubań
Starostwo Powiatu Lubańskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Pomoc materialna:
Miejski Dom Kultury w Lubaniu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu

Patronat organizacyjny:
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "NYSA"

Patronat medialny:
Dwutygodnik “Ziemia Lubańska”
Miesięcznik “NA SZLAKU”
Regionalny Portal Informacyjny “Przegląd Lubański”
Portal “Góry Izerskie”

Komunikat końcowy

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu polskim (27.04.2018):

 • Liczba uczestników razem: 913
 • Ilość wędrowców na trasie  6 km: 355
 • Ilość wędrowców na trasie 10 km: 178
 • Ilość wędrowców na trasie 15 km: 198
 • Ilość wędrowców na trasie 24 km: 52
 • Ilość wędrowców na trasie 42 km: 24
 • Ilość turystów rowerowych na trasach 26 i 50 km: 24
 • Ilość organizatorów i wolontariuszy: 82
 • Ilość narodowości: 5
 • Turystów z Polski: 850
 • Turystów z Niemiec: 52
 • Turystów z Czech: 1
 • Turystów z Włoch: 2
 • Turystów z Węgier: 8
 • Razem turystów z zagranicy: 63
 • Ilość osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących i niedosłyszących: 88
 • Ilość małych dzieci z przedszkoli: 173
 • Długość specjalnie oznakowanych szlaków turystycznych dla wędrowców: 68 km
 • Ilość punktów kontrolnych na trasach rajdu: 17
 • Ilość punktów żywieniowych: 8
 • Ilość wykupionych stempli IVV: 98
 • Ilość turystów nocujących na Hali Sportowej MOSiR: 20
 • Ilość turystów przewiezionych do Czech przez organizatora rajdu: 39
 • Ilość turystów przewiezionych z Niemiec do Lubania przez organizatora rajdu: 12

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu czeskim (28.04.2018):

 • Turystów z Polski: 39
 • Turystów z Niemiec: 68
 • Turystów z Czech: 43
 • Turystów z Węgier: 8
 • Turystów z Włoch: 2
 • Turystów z USA: 1
 • Liczba uczestników na wszystkich trasach: 161
 • Ilość wędrowców na trasie 11 km: 27
 • Ilość wędrowców na trasie 15 km: 112
 • Ilość wędrowców na trasie 27 km: 22

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu niemieckim (29.04.2018):

 • Liczba uczestników: 4660
 • Ilość wędrowców na trasie 8 km: 733
 • Ilość wędrowców na trasie 12 km: 1119
 • Ilość wędrowców na trasie 22 km: 427
 • Ilość wędrowców na trasie 32 km: 102
 • Ilość wędrowców na trasie 42 km: 82
 • Ilość uczestników na trasie Walking: 29
 • Ilość biegaczy górskich ogółem: 1362
 • Ilość zawodników na rowerach MTB: 33
 • Ilość biegaczy na rolkach: 16
 • Bajkowa wędrówka: 412
 • Biegi dziecięce: 234
 • Ilość na trasie niepełnosprawnych: 111
 • Organizatorzy i wolontariusze: 123

Razem w ciągu trzech dni w imprezie uczestniczyło 5734 turystów i sportowców z 6 krajów.Informacje o Międzynarodowych rajdach pieszych IVV "Łużyckie Wędrówki" w ramach Rajdu Euroregionu NYSA "3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI"

Trasa wędrówki Lata 2001-2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Razem
5/6 km pieszo
10 km pieszo
15 km pieszo
24km pieszo
31 km pieszo
42 km pieszo
25/50 km rowerem
Organizatorzy
i wolontariusze
4755
4119
7021
2708
449
1034
190

---
343
382
515
133
---
57
76

---
252
284
327
89
---
36
20

---
355
178
198
52
---
24
24

82
5705
4963
8061
2982
449
1151
310

82
Razem 20276 1506 1008 913 23703
Dzieci przedszkolne 2330 198 196 173 2897
Osoby niepełnosprawne 1508 56 100 88 1752


Narodowość Lata 2001-2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Razem
Polska
Niemcy
Czechy
Dania
Holandia
Węgry
Austria
Belgia
Japonia
Włochy
Szwajcaria
Norwegia
Finlandia
Luksemburg
Ukraina
Stany Zjednoczone
Salwador
Francja
Meksyk
Chiny
17859
1591
315
142
129
119
68
25
6
6
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1372
101
10
4
---
10
8
---
---
---
---
---
---
---
---
1
---
---
---
---
921
56
7
8
---
12
4
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
850
52
1
---
---
8
---
---
---
2
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
21002
1800
333
154
129
149
80
25
6
8
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
Razem obcokrajowców 2417 134 87 63 2701
Razem wędrowców 20276 1506 1008 913 23703
Stemple IVV 3504 267 129 98 3998

Materiały multimedialne:

Raport końcowy imprezy dostępny również w pliku PDF.


Kolejny XIX Międzynarodowy Rajd Pieszy
"3 Dni - 3 Kraje - 3 Wędrówki"
odbędzie się w dniach 26-28.04.2019

Powrót na górę stronyStrona istnieje dzięki dofinansowaniu z funduszy PHARE Cross-Border Co-operation
PTSM Lubań © 2001-2020 ptsmluban@poczta.fm