Polska Federacja Popularyzacji Turystyki

LubaNet

Na Szlaku

Ziemia Lubańska

eLuban

Przegląd Lubański

Góry Izerskie

Zarząd Główny PTSM

XIX Międzynarodowy Rajd Górski
Euroregionu NYSA

KARKONOSZE 2017

Logo rajdu

Organizatorzy / Miejsce, czas, cele / Trasy i noclegi / Wysokość wpisowego
Warunki uczestnictwa / Przebieg tras / Zgłoszenie uczestnictwa
Obowiązki uczestników / Organizatorzy zapewniają
Współzawodnictwo rajdowe / Inne informacje


Pobierz

Organizatorzy

 • Zarząd Oddziału Łużyckiego PTSM
  59-800 Lubań, ul. Łużycka 1
  tel. +48 75 721 6580 (8.00-15.00)
  tel. kom. +48 604 927 247
  e-mail: ptsmluban@poczta.fm

  • Komandor rajdu - Henryk Sławiński
  • z-ca komandora - Bogusława Żybort
  • z-ca komandora - Stanisław Rutkowski
  • sędzia główny - Tadeusz Sławiński
  • sekretarz rajdu - Zofia Trubisz
  • skarbnik rajdu - Krystyna Sławińska

 • Osiedlowe Koło PTTK nr 35 w Lubaniu
 • Polska Federacja Popularyzacji Turystyki w Szczecinie
 • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu NYSA
 • Starostwo Powiatowe w Lubaniu
 • Urząd Miasta Lubań
 • Urząd Miasta Szklarska Poręba
Patronat medialny i organizacyjny:
Ziemia Lubańska      Luban24.pl      Przegląd Lubański       Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu NYSA       Miesięcznik SUDETY
Na Szlaku       Gory Izerskie

Miejsce, czas, cele

Rajd odbędzie się na terenie Sudetów w dniach: 4-8.10.2017r. z zakończeniem w dniu 7.10.2017r. (sobota) o godz. 15.00 w Ośrodku Wypoczynkowym "Rzemieślnik" w Szklarskiej Porębie Średniej przy ul. Górnej 21, gdzie odbędą się także finały współzawodnictwa i ogłoszenie wyników.

Celem Rajdu jest:
 • poznawanie piękna polskich i czeskich Sudetów
 • integracja mieszkańców Euroregionu "NYSA",
 • propagowanie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa,
 • zdobywanie międzynarodowej odznaki wędrowniczej IVV i odznaki Turysta Euroregionu NYSA,
 • promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.

Trasy i noclegi

 • jedna trasa czterodniowa dla 40 turystów pieszych,
 • dwie trasy trzydniowe dla 80 turystów pieszych,
 • pięć tras dwudniowych dla 210 turystów pieszych,
 • dwie trasy jednodniowe dla 70 turystów pieszych
 • jedna trasa specjalna według zasad IVV w niedzielę 8 października 2017r. (bez noclegów) dla turystów pieszych.
Noclegi:
 • w schroniskach górskich prywatnych i PTTK,
 • w szkolnych schroniskach młodzieżowych PTSM,
 • w domach wczasowych, stacjach turystycznych i ośrodkach wypoczynkowych
UWAGA:
 • WSZYSTKIE NOCLEGI Z POŚCIELĄ
 • WYŻYWIENIE I DOJAZDY - we własnym zakresie.

Wysokość wpisowego

 • trasa czterodniowa piesza nr 1 = 170 PLN
 • trasa trzydniowa piesza nr 2 i 3 = 120 PLN
 • trasa dwudniowa piesza nr 4 i 5 = 65 PLN
 • trasa dwudniowa piesza nr 6 i 7 = 60 PLN
 • trasa dwudniowa piesza nr 8 = 55 PLN
 • trasa jednodniowa piesza nr 9 = 20 PLN
 • trasa jednodniowa piesza nr 10 = 10 PLN
 • trasa jednodniowa piesza wg zasad IVV nr 11 = 10 PLN

Warunki uczestnictwa

 • dostarczenie organizatorowi karty zgłoszenia (drużyny 3-10 osobowe i turyści indywidualni) w terminie do 27.09.2017 r. emailem lub pocztą na adres organizatora.
 • wpłacenie wpisowego przelewem bankowym w terminie do 27.09.2017 r. na rachunek bankowy Oddziału Łużyckiego PTSM w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Zgorzelec F/Lubań nr 93 1930 1275 2005 0500 1078 0001,
 • o przyjęciu drużyny na trasy rajdowe decyduje kolejność zgłoszeń (dokonanie wpłaty i dostarczenie karty zgłoszeń),
 • sprzedaż kart startowych na trasy IVV bezpośrednio przed startem.

Przebieg tras

Szczegółowy przebieg tras rajdowych dostępny na plakacie - plik (PDF).

Zgłoszenie uczestnictwa

 • w rajdzie mogą uczestniczyć drużyny 3-10 osobowe pod opieką osoby pełnoletniej oraz pełnoletni turyści indywidualni,
 • zgłoszenia uczestnictwa - na "Karcie zgłoszenia" plik PDF / plik DOC,
 • karta zgłoszenia powinna być prawidłowo i czytelnie wypełniona, powinna zawierać: nazwę instytucji zgłaszającej drużynę i być potwierdzona stosowną pieczęcią,
 • karta zgłoszenia bez dowodu wpłaty będzie nieważna,
 • spośród pierwszych 50 osób, które dokonają wpłaty i dostarczą imienną kartę zgłoszenia zostaną wylosowane cenne nagrody niespodzianki,
 • na trasie jednodniowej IVV należy nabyć kartę startową IVV (jej koszt jest już wliczony do wpisowego)
 • z rajdu można się wycofać najpóźniej na siedem dni przed dniem startu do rajdu i w tym przypadku może nastąpić zwrot wpłaty do wysokości 75 % wpisowego.

Obowiązki uczestników

 • na trasach nr 1, 2 i 3 obowiązuje posiadanie paszportu lub dowodu osobistego,
 • na pozostałych trasach obowiązuje posiadanie dokumentu tożsamości (strefa nadgraniczna),
 • przestrzeganie niniejszego regulaminu i regulaminów obiektów noclegowych,
 • przestrzeganie regulaminu Karkonoskiego Parku Narodowego, Karty Turysty i innych przepisów obowiązujących grupy wycieczkowe,
 • dodatkowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków na czas trwania rajdu,
 • wykonywanie poleceń kierownictwa imprezy,
 • za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą opiekunowie wskazani na karcie zgłoszenia przez instytucję zgłaszającą,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych i publikowanie wizerunku uczestników przez organizatora rajdu

Organizatorzy zapewniają

 • noclegi w schroniskach górskich prywatnych i PTTK, szkolnych schroniskach młodzieżowych PTSM, domach wczasowych, stacjach turustycznych i ośrodkach wypoczynkowych wraz z opłatą klimatyczną,
 • bilety wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego,
 • ciepły posiłek na mecie rajdu dla wszystkich uczestników rajdu (nie dotyczy trasy jednodniowej nr 10 oraz jednodniowej IVV nr 11 w niedzielę 08.10.2017r.)
 • przewodnictwo na trasach rajdowych,
 • odznakę rajdową, puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe dla zwycięzców w konkursach
 • stempel okolicznościowy dla wszystkich uczestników na mecie rajdu, a na trasie jednodniowej według zasad IVV dodatkowo stempel imprezowy IVV,
 • na trasie jednodniowej nr 9 i nr 10 tylko dyplom uczestnictwa i nagrody uczestnictwa bez prawa do współzawodnictwa rajdowego

Współzawodnictwo rajdowe

 • konkurs krajoznawczy drużynowy ze znajomości Sudetów Zachodnich (eliminacje na trasach, finał na mecie rajdu), konkurs piosenki turystycznej i ekologicznej - na mecie rajdu,
 • klasyfikacja drużynowa i indywidualna - drużyny i turyści indywidualni będą punktowani na zasadach ogólnie przyjętych na rajdach: ocena ubioru, wyposażenie drużyn, dyscyplina na trasie i w miejscu noclegów, udział w konkursach i ocena posiadanych odznak turystycznych.

Inne informacje

 • organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy i prawo do interpretacji niniejszego regulaminu,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim,
 • rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

ORGANIZATORZY ZAPRASZAJĄ

Powrót na górę strony


Strona istnieje dzięki dofinansowaniu z funduszy PHARE Cross-Border Co-operation
PTSM Lubań © 2001-2020 ptsmluban@poczta.fm